Central Market

Year: 2018-2019

Area: 2600 m2

Location: Saint Petersburg

Status: concept

Team: 

Evgeny Reshetov, Tatiana Sinelnikova, Lubov Lukonina, Alexandra Kim, Yelizaveta Chernikova, Yelizaveta Morozova